Plataforma per la cultura a Gandia i la Safor "25 d'Abril"

Plataforma per la cultura a Gandia i la Safor "25 d'Abril"
Gràcies per la vostra participació. Encara podeu adherir-vos a la plataforma.

dijous, 26 de maig del 2011

EL SENAT DEBAT EL PROJECTE DE LLEI “TELEVISIÓ SENSE FRONTERES”

Senadors i mitjans de comunicació reben amb interès la proposta

Eliseu Climent i Mercè Teodoro, president i advocada d’Acció Cultural del País Valencià (ACPV), han comparegut aquest matí davant la Comissió de Cultura del Senat, a iniciativa del grup de senadors de l’Entesa, per a presentar el projecte de llei impulsat per la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) “Televisió sense Fronteres”, que va recollir 651.650 signatures, i demanar el seu tràmit parlamentari.

La compareixença s’ha iniciat amb la intervenció del president d’ACPV, qui ha recordat la realitat plurilingüística de l’Estat espanyol i el pes demogràfic de la llengua catalana i la seua vitalitat social, i ha denunciat la marginació que pateix en l’àmbit de la comunicació, amb una presència que no es correspon amb aquell pes i vitalitat social. A continuació, ha resumit la història de TV3 al País Valencià i la situació actual, la qual explica la necessitat d’una solució estable per a garantir la continuïtat d’aquestes emissions així com un marc jurídic per a l’intercanvi de televisions i ràdios en català, com a una forma d’aplicar la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries (i així complir amb el compromís contret per l’Estat espanyol com a signatari de la Carta) i també com a via de diàleg territorial, només possible des del respecte a la diversitat.

Posteriorment, l’advocada d’ACPV ha desenvolupat els aspectes jurídics del projecte de llei i, a més, ha destacat la viabilitat tècnica de la proposta així com el baix cost de la seua implementació (tots dos aspectes avalats per un informe de la Direcció General de Xarxes i Infraestructures de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya)

En acabar les intervencions, s’ha produït un llarg debat amb els senadors, que han mostrat el seu interès en la proposta i han fet diverses preguntes sobre detalls polítics, jurídics i tècnics. Després del diàleg amb els senadors, els representants d’ACPV han atés als nombrosos mitjans de premsa que havien volgut assistir a la compareixença.

ACPV valora molt positivament aquesta compareixença. Primer, perquè significa l’inici de les gestions públiques per a garantir el tràmit parlamentari del projecte de llei “Televisió sense Fronteres”, després de l’èxit obtingut durant el procés de recollida de signatures i de la bona predisposició mostrada pels representants dels grups parlamentaris durant les diferents gestions privades realitzades fins ara. Segon, pel fet que una associació cultural com la nostra haja pogut arribar a constituir-se com a interlocutora en el Congrés en allò referent a la llengua catalana al País Valencià, cosa que és un reconeixement implícit del treball realitzat i dels fruits d’aquest. I tercer, per l’interès mostrat tant pels senadors com pels mitjans de comunicació, el qual confirma que la proposta de solució que ACPV ha posat sobre la taula va per bon camí.

Compareixença d'Eliseu Climent
Compareixença de Mercè Teodoro