Plataforma per la cultura a Gandia i la Safor "25 d'Abril"

Plataforma per la cultura a Gandia i la Safor "25 d'Abril"
Gràcies per la vostra participació. Encara podeu adherir-vos a la plataforma.

dimecres, 25 de maig del 2011

Acció Cultural explica demà al Senat el projecte de llei per legalitzar TV3 al País Valencià

El president i l’advocada d’ACPV, Eliseu Climent i Mercè Teodoro, compareixeran davant la Comissió de Cultura del Senat

651.650 signatures –validades per l’Oficina del Cens Electoral- van donar el seu suport a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) “Televisió sense Fronteres”, superant de molt el mínim de mig milió de ciutadans demanats per la llei. Posteriorment, el projecte de llei impulsat per aquesta ILP va arribar a la Mesa del Congrés espanyol. Ara, passades les eleccions municipals i autonòmiques, s’inicien les gestions per a garantir el seu tràmit parlamentari.

En aquest sentit, demà dijous 26 de març, a les 9,30 h del matí, compareixeran davant la Comissió de Cultura del Senat el president i l’advocada d’ACPV, Eliseu Climent i Mercè Teodoro, per a explicar als senadors dels diferents grups parlamentaris el sentit del projecte de llei, el seu contingut i les raons que justifiquen la seua aprovació.

La compareixença es produeix arran d’una iniciativa del grup de senadors de l’Entesa (i particularment dels senadors d’ERC Miquel Bofill, Josep Maria Esquerda i Pere Muñoz), que l’han sol·licitada perquè ACPV done resposta a les següents qüestions plantejades:

1) la importància cultural que té la recepció universal de TV3, el Canal 9 i IB3, i en general de les emissions de televisió en la llengua pròpia i comuna de Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià, en aquests territoris i en els altres amb qui comparteixen llengua i cultura;

2) la història de la recepció de les emissions de TV3 al País Valencià i dels obstacles que ha trobat aquesta associació cultural a l’hora de mantenir els reemissors del senyal de TV3 al País Valencià fins al seu tancament;

3) les mesures que proposa l’entitat que presideix per resoldre la situació.

En un primer moment, el president i l’advocada d’ACPV contestaran les qüestions plantejades i exposaran el projecte de llei, i posteriorment tindrà lloc un debat obert amb els senadors en el que els representants d’ACPV contestaran les preguntes i els dubtes que se’ls plantegen. En acabar la sessió, el president i l’advocada d’ACPV atendran la premsa i faran un balanç de la compareixença i de l’inici de les gestions per a garantir el tràmit parlamentari de la ILP.