Plataforma per la cultura a Gandia i la Safor "25 d'Abril"

Plataforma per la cultura a Gandia i la Safor "25 d'Abril"
Gràcies per la vostra participació. Encara podeu adherir-vos a la plataforma.

dimarts, 14 de desembre del 2010

Els jutjats deneguen a la Generalitat l’autorització per a precintar el repetidor de TV3 del Montdúver

És la quarta vegada que els tribunals deneguen aquesta autorització intentada des de 2007 pel govern de Camps

El Jutjat Contenciós Administratiu Número Quatre de València en interlocutòria de data 3 de desembre de 2010 i que ha estat notificada avui, ha declarat que "no procede el otorgamiento de la autorización de entrada para acceder al centro reemisor de televisión situado en la cima del pico Mondúber, en la localidad de Xeresa, instado por Dña. Dora Ibars Sancho, Directora General de Promoción Institucional de la Presidencia de la Generalitat".

És la quarta vegada que els Jutjats i Tribunals deneguen aquesta entrada instada per la Generalitat: en efecte, a l’inici del conflicte, l’any 2007 la Generalitat Valenciana va demanar autorització d’entrada sobre aquestes mateixes instal·lacions i l’entrada va ser denegada mitjançant la Interlocutòria de 20 d’abril de 2007, del Jutjat Contenciós Administratiu Número Dos de València per apreciar-se, entre altres coses desproporció en la mesura i absència de perjudicis a tercers en l’activitat denunciada.

Posteriorment, el Jutjat Contenciós Administratiu número Quatre de València, per Interlocutòria de 26 de febrer de 2008, va denegar novament l’autorització d’entrada en entendre que com que Acció Cultural havia recorregut la resolució de fons en la que es basava el tancament i el recurs no s’havia resolt encara pels Tribunals, procedir a executar la mesura deixaria sense sentit el plet, és a dir, hi hauria una vulneració del dret a la tutela judicial efectiva interessada per l’entitat. La Generalitat, recorregué la segona resolució denegatòria en apel·lació però contràriament al que s’esperava, la denegació va ser ratificada per la Interlocutòria de data 27 de juny de 2010 dictada pel Tribunal Superior de Justícia.

Ara, en 2010, l’administració argumentava que com que ja s’havia dictat sentència sobre el fons de l’afer (dictada pel TSJ en desembre de 2008) ja no podien invocar-se aquests arguments en defensa de la tutela judicial efectiva. Tanmateix, la Generalitat va ometre interessadament que la sentència recaiguda en el procediment principal no era ferma i que havia estat impugnada per Acció Cultural del País Valencià davant el Tribunal Suprem, i sobretot, que el Tribunal Suprem ha admès a tràmit el recurs de cassació d’Acció Cultural del País Valencià per Providència dictada en data 8 de setembre 2009 per la secció 102 de la Sala Tercera del TS.

El Jutjat raona doncs que “la representación de ACPV se opone a la solicitud alegando que la Sentencia de 15 de diciembre de 2008 no es firme, pues ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo y en el pleito principal se están discutiendo cuestiones que afectan a la validez del procedimiento administrativo que fundamenta la petición, como es la competencia de la Generalitat. Asimismo se alega que concurre la falta de legalidad del acto administrativo cuya ejecución se pretende, el principio de proporcionalidad y la ausencia de perjuicios a terceros. Pues bien, planteada así la cuestión y visto que en efecto la Sentencia dictada por el TSJCV ha sido recurrida en casación (...) no procede acordar la entrada solicitada, pues ello podría afectar al derecho a la tutela judicial efectiva, como antes se ha expuesto”.

Acció Cultural del País Valencià es felicita d’aquest nou èxit judicial en la seua lluita per la llibertat d’expressió i per la defensa dels mitjans de comunicació en català al territori valencià encara que adverteix que la resolució no és definitiva i que es pot recórrer en apel·lació davant el TSJ, recurs que previsiblement interposarà la Generalitat.

Resolució