Plataforma per la cultura a Gandia i la Safor "25 d'Abril"

Plataforma per la cultura a Gandia i la Safor "25 d'Abril"
Gràcies per la vostra participació. Encara podeu adherir-vos a la plataforma.

dilluns, 5 de març del 2012

La Fundació s'adhereix a la Plataforma per a la Defensa de la Sanitat Pública de la Safor i la Vall d'Albaida

Declaració de constitució:

Plataforma per a la Defensa de la Sanitat Pública de la Safor-Valldigna i la Vall d’Albaida

Els i les sotasignants, ciutadans i ciutadanes dels pobles de la Safor i la Vall d’Albaida a títol individual o en representació de sindicats, partits polítics, associacions i entitats de qualsevol índole amb implantació i activitat en les comarques, volem manifestar el nostre convenciment de què la salut és un dret constitucional. Un dret que ha d’estar garantit pels poders públics, mitjançant un sistema sanitari finançat amb els pressupostos de l’Estat i les Comunitats Autònomes i capaç d’oferir una atenció sanitària universal, equitativa, gratuïta i de qualitat.

Aquests principis rectors configuren un model de sistema sanitari de caire eminentment social i solidari, que està sent compromès pels interessos de determinats grups econòmics i financers, que no renuncien a convertir la salut en una mercaderia i l’atenció sanitària en una font de beneficis econòmics. Una tendència que, a més a més, s’aguditza amb la situació actual de crisis econòmica, que és utilitzada com excusa per intensificar el desmantellament de la sanitat pública.  Uns fets dels quals no som aliens a les nostres comarques i que tenen el seu màxim exponent en la paralització de la construcció del nou hospital públic de Gandia i en la amenaça de passar a ser propietat i gestionat per empreses privades.

Per totes aquestes raons, ens comprometem públicament a vetlar i treballar per què els ciutadans i ciutadanes d’estes comarques puguen gaudir d’una sanitat pública de qualitat, garantida per la gestió pública dels centres sanitaris. Així mateix, exigirem públicament i davant qualsevol instància, que la dotació de recursos materials i humans de les infraestructures sanitàries comarcals siguen els suficients i necessaris per garantir una atenció sanitària digna, tant des d’un punt de vista assistencial com professional.

Per últim, convençuts de què la sanitat pública constitueix un pilar fonamental de l’estat de benestar i un dret social aconseguit per l’esforç col•lectiu de la classe treballadora, ens comprometem, tanmateix, a col•laborar amb les iniciatives de caire social que s’inicien arreu del País Valencià amb l’objectiu comú de defendre i millorar la sanitat pública.

La qual cosa signem en senyal d’acceptació i per a públic coneixement
Gandia, a 28 de febrer de 2012