Plataforma per la cultura a Gandia i la Safor "25 d'Abril"

Plataforma per la cultura a Gandia i la Safor "25 d'Abril"
Gràcies per la vostra participació. Encara podeu adherir-vos a la plataforma.

divendres, 24 de juliol de 2009

L'Ajuntament d'Ontinyent elimina el requisit lingüístic


La Lletrada d’Acció Cultural del País Valencià, Mercè Teodoro, així com la responsable de la seu d’Ontinyent d’aquesta associació Mari Àngels Moreno, han comparegut en roda de premsa, per anunciar el recurs que ACCIÓ CULTURAL DEL PAÍS VALENCIÀ, en tant que entitat defensora de la llengua i els drets dels valencians ha interposat, davant el TSJ-CV RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU contra aquestes accions.

En efecte, el Ple Municipal de l’Ajuntament d’Ontinyent de data 3 de març de 2009, va aprovar provisionalment la Relació de Llocs de Treball municipal en el sentit d’eliminar en tots els llocs de treball existents a l’Ajuntament, qualsevol requisit de titulació oficial de coneixements de valencià.

Aquesta decisió va ser ratificada pel Ple de l’Ajuntament d’Ontinyent en data 20 de maig de 2009 alhora que s’aprovava provisionalment la Modificació del Reglament Municipal Sobre l´Ús i la Normalització del Valencià ja que, d’acord amb aquesta norma municipal, els funcionaris han de tenir coneixements lingüístics.

El recurs interposat per ACCIÓ CULTURAL ja ha estat admès a tràmit i ha correspost a la Secció Segona de la Sala Contenciosa del TSJ, la qual ha reclamat l’Ajuntament l’expedient complet alhora que l’ha requerit per tal que emplace tots aquells que puguen ser interessats en l’expedient per donar-los oportunitat a comparèixer al recurs.

Han comparegut a la roda de premsa i han donat suport a aquesta iniciativa les següents persones i entitats: Vicent Guerola (CCOO), Josep Andrés (Intersindical Valenciana), Empar Company ( PSPV), Evarist Beneyto i Glòria Micó ( IPV), Paula Garcia ( EUPV), Vicent Xavier Vila, Pepe Pla (BNV), Pere Vidal (ERPV)

Aquests han comparegut per recolzar l’entitat demandant i alhora s’han compromés públicament a formalitzar els corresponents recursos judicials contra la decisió municipal de supressió del requisit lingüístic i modificació del Reglament d’Ús i Normalització del Valencià.