Plataforma per la cultura a Gandia i la Safor "25 d'Abril"

Plataforma per la cultura a Gandia i la Safor "25 d'Abril"
Gràcies per la vostra participació. Encara podeu adherir-vos a la plataforma.

dimecres, 2 de juliol del 2008

NOMENAMENTS DIRECCIONS DE LES ESCOLES

Mitjançant correus electrònics que han rebut avui, 1 de juliol, les escoles, la inspecció educativa ha informat que la comunicació sobre els nomenaments de les persones que seran anomenades per a les direccions de les escoles arribarà al voltant del dia 15 de juliol.

Una vegada arribe el citat nomenament, les direccions hauran de seguir el procediment per proposar els nous equips directius, perquè també siguen anomenats per l’autoritat escaient.
El citat procediment suposa que els centres educatius restaran 15 dies sense cap persona responsable, i pràcticament tot el mes de juliol sense equip directiu ni poder convocar els Consells Escolars de Centre.

Tampoc es podran realitzar tasques obligatòries els primers dies de juliol: informe de la memòria del pla general anual del curs 2007-2008, aprovació del pressupost del menjador per al proper curs, enviament de la documentació de tancament del menjador, presentació a Hisenda de les declaracions que esdevenen del 2n. trimestre del menjador escolar, atendre la correspondència, consultar el DOCV...

Una vegada més l’Administració Educativa, tant exigent quan li convé en el compliment de la legislació, ha impossibilitat per manca de previsió i per deixadesa que els centres educatius realitzen a principi de juliol aquelles obligacions que mana la llei i que són necessàries per al funcionament normal dels col·legis.

És totalment inadmissible que l’Administració Educativa Valenciana deixe durant 15 dies a les escoles sense cap persona responsable al front dels centres educatius, sense equip directiu, sense convocatòria del Consell Escolar de Centre. Aquestes actuacions són una prova més de la ineficàcia i dels desficaci a què ens tenen acostumatsa, lamentablement, els nostres governants, que enlloc de donar llum, donen fum.

Gandia a 1 de juliol de 2008
Col·lectiu de Mestres de la Safor
Escola d’Estiu del País Valencià “Marina Safor”